Tag Archives: vergi avantajı

Yenilenen Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte, 29.08.2012 tarihinden önce ödediğiniz katkı payları ile
getirilerinin toplamı üzerinden stopaj kesintisi yapılırken, bu tarihten itibaren sadece getiri üzerinden stopaj kesintisi
uygulamasına geçilmiştir.

Bu uygulama kapsamında,

10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ayrılmanız durumunda getirileriniz üzerinden %15,
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkını kazanmadan ayrılmanız durumunda getirileriniz üzerinden %10,
10 yıl sistemde kalıp 56 yaşınızı doldurarak emekli olmaya hak kazandığınızda ise getirileriniz üzerinden %5 oranında
stopaj kesintisi yapılır.

Bununla birlikte, 29 Ağustos 2012 tarihinden önce yapılan stopaj kesintilerinin getiriye isabet eden tutarı aşan kısmı, Maliye
Bakanlığı tarafından iade edilmektedir. 1 Ocak 2007-29 Ağustos 2012 tarihi arasında sonlanmış ve stopaj kesintisi yapılan bir
sözleşmeniz bulunuyorsa, fazla stopaj kesintisini iade alabilirsiniz.

İade alabilmek için;

Büyük Mükellefler vergi dairesine 29 Ağustos 2013 tarihinden önce başvurulması,

Dava açılmamış olması, açıldıysa vazgeçilmesi gerekmektedir.

Devlet Katkısı Sistemi ile Herkese %25 Ekstra Katkı

01.01.2013 tarihinden itibaren, vergi avantajı uygulaması kaldırılmış, ödediğiniz katkı paylarını vergi matrahınızdan indirmek amacıyla herhangi bir yere makbuz göndermenize gerek kalmamıştır. Onun yerine bireysel katılımcıların ödedikleri katkı payına %25 oranında devlet katkısı verilmesi uygulaması getirilmiştir.

Bu uygulamaya göre, ödenen her katkı payının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak katılımcının emeklilik sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve yatırıma yönlendirilecektir. Vergi mükellefi olup olmadığına
bakılmaksızın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar, herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan, Devlet Katkısı Sisteminden faydalanabilecektir.

Katılımcının yararlanabileceği maksimum Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılında belirlenen toplam brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı tutulacaktır.

Yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlandırılan devlet katkısı bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerinizin tamamı için geçerli bir limittir. Diğer bir deyişle, şirketimizde birden fazla sözleşmenizin olması veya başka emeklilik şirketinde sözleşme(leri)nizin bulunması halinde, devlet katkısı, her ayki toplam katkı payı tahsilatına göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılacaktır. Söz konusu paylaştırma işlemini Emeklilik Gözetim Merkezi (www.egm.org.tr) tarafından yapılacak ve her bir sözleşmeniz için hak ettiğiniz devlet katkısı tutarı sözleşmelerinizin bulunduğu emeklilik şirketi
hesaplarına nakit olarak aktarılacaktır.

Hak kazanılacak Devlet Katkısı tutarı, sözleşmenizin sistemde kalma süresine bağlı olarak belirlenir. Buna göre, 01.01.2013 tarihinden itibaren sisteme yatırılan katkı payları üzerinden elde edilen Devlet Katkısı’na hak ediş süreleri aşağıdaki şekildedir:

a) En az üç yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,

b) En az altı yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,

c) En az on yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına hak kazanılır. Bu sürelerin
hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazanan katılımcılar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle zorunlu olarak ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanmış olurlar.

Bunlara ek olarak, 29.05.2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde herhangi bir emeklilik sözleşmenizi birikiminizi alarak sonlandırmanız halinde, 31.12.2014 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı’ndan yararlanma hakkınızı kaybedersiniz.

Bununla birlikte, sizin gibi 01.01.2013 öncesinde sisteme dahil olmuş katılımcılarımız sistemde bulundukları süreyle orantılı olarak Devlet katkısı tutarını daha erken hak etme imkanına sahiptirler. Bu kapsamda, mevcut katılımcılarımızın Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirilen toplam süreye ek olarak en az üç yıl sistemde
kalınması durumunda, 1.1.2016 tarihinde bir defaya mahsus olarak,

01.01.2013’e kadar

a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl,

b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl,

c) Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenecektir.

 

Reklamlar

Bireysel Emeklilikte Vergi Avantajından Nasıl Yararlanırım?

Vergi Avantajı hiçbir yatırım aracında olmayan ve ödediğiniz üzerinden size geri iade edilen miktardır. Ancak ne yazık ki bireysel emeklilikten faydalanan katılımcılar ya bilinçlendirilmediklerinden ya da üşendiklerinden bu teşvikten yararlanmaktan geri kalıyorlar. Maalesef bugün katılımcıların, sadece yüzde 30’u bu avantajdan yararlanıyor. Yüzde 70’i ise bu teşviki kullanmıyor. Emeklilik şirketleri ise bu durumdan memnun değil.
Bireysel emeklilik katılımcıları hala vergi teşvikini almak için ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Oysa yapacakları işlem, ödenen katkı payı dekontlarını, çalışılan şirketin insan kaynaklarına ya da kurumun mutemedine vermek. Bir sonraki ay, vergi avantajınız neyse, hangi vergi dilimindeyseniz hesabınıza otomatik olarak yatıyor. Yapılacak olan işlem sadece dekontunuzu şirketinize teslim etmek.
Örneğin sisteme 100 tl katkı payı ödeyen katılımcı diyelim ki %35’lik vergi dilimindeyse, ödediği miktarın 35 tl sini geri alıyor. Yani cebinizden 65 tl çıkarken aslında 100 tl yatırıma yönlenmiş oluyor. Hiçbir yatırım aracında olmayan bir kazançtır bu. Faiz oranlarını hepimiz biliyoruz. Şu aralar %9-10 dolaylarında. Vadeli mevduatta paranız yıl sonu içinde 9 tl gibi bir kazanç sağlayacakken siz bireysel emeklilikle bir sonraki ay 135 tl kazanıyorsunuz.
Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, katılımcıların fon getirilerindeki 1-2 puanlık artışa odaklandığını ancak diğer taraftan vergi avantajını kullanmayarak daha büyük kayıplara uğradıklarını belirtiyor ve şunları söylüyor: “Katılımcıların büyük çoğunluğu fonların yüzde 1-2 getirilerine takmış durumdalar. Elbette fon getirileri önemli. Ama sadece vergi avantajını kullanarak, yüzde 54 getiri elde ediyorsunuz. Fonun getirisi ise kamu borçlanmada bile olsa yüzde 8-9’lar civarında. Oradaki 1-2 puanlık getiriye bakıp motive ya da demotive olmak yerine vergi avantajını kullanarak, motive olunması gerekiyor. Şu anda sisteme katılanların sadece yüzde 30’u bu avantajdan yararlanıyor.”