Tag Archives: nakit

Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

17 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında ki Yönetmeliğin 22. maddesine eklenen fıkra gereğince, 17.06.2011 tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde; en fazla üç defa, dönem borcunun %50’sine kadar ödeme yapılan kredi kartlarının limitlerinin, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı ve bu tür kartların nakit kullanımına kapatılacağı belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar ekstre bakiyesinin tamamının ödenmesi ile ortadan kalkacaktır.

Aynı yönetmeliğin 17. maddesinde yapılan değişiklik ile Kredi Kartı asgari ödeme oranları, kredi kartının alındığı tarih ve limitine göre değişen şekilde yeniden belirlenmiştir.

Reklamlar