Tag Archives: bes

Yenilenen Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte, 29.08.2012 tarihinden önce ödediğiniz katkı payları ile
getirilerinin toplamı üzerinden stopaj kesintisi yapılırken, bu tarihten itibaren sadece getiri üzerinden stopaj kesintisi
uygulamasına geçilmiştir.

Bu uygulama kapsamında,

10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ayrılmanız durumunda getirileriniz üzerinden %15,
10 yıl süreyle katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkını kazanmadan ayrılmanız durumunda getirileriniz üzerinden %10,
10 yıl sistemde kalıp 56 yaşınızı doldurarak emekli olmaya hak kazandığınızda ise getirileriniz üzerinden %5 oranında
stopaj kesintisi yapılır.

Bununla birlikte, 29 Ağustos 2012 tarihinden önce yapılan stopaj kesintilerinin getiriye isabet eden tutarı aşan kısmı, Maliye
Bakanlığı tarafından iade edilmektedir. 1 Ocak 2007-29 Ağustos 2012 tarihi arasında sonlanmış ve stopaj kesintisi yapılan bir
sözleşmeniz bulunuyorsa, fazla stopaj kesintisini iade alabilirsiniz.

İade alabilmek için;

Büyük Mükellefler vergi dairesine 29 Ağustos 2013 tarihinden önce başvurulması,

Dava açılmamış olması, açıldıysa vazgeçilmesi gerekmektedir.

Devlet Katkısı Sistemi ile Herkese %25 Ekstra Katkı

01.01.2013 tarihinden itibaren, vergi avantajı uygulaması kaldırılmış, ödediğiniz katkı paylarını vergi matrahınızdan indirmek amacıyla herhangi bir yere makbuz göndermenize gerek kalmamıştır. Onun yerine bireysel katılımcıların ödedikleri katkı payına %25 oranında devlet katkısı verilmesi uygulaması getirilmiştir.

Bu uygulamaya göre, ödenen her katkı payının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak katılımcının emeklilik sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta takip edilecek ve yatırıma yönlendirilecektir. Vergi mükellefi olup olmadığına
bakılmaksızın bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar, herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan, Devlet Katkısı Sisteminden faydalanabilecektir.

Katılımcının yararlanabileceği maksimum Devlet Katkısı tutarı, ilgili takvim yılında belirlenen toplam brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı tutulacaktır.

Yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlandırılan devlet katkısı bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerinizin tamamı için geçerli bir limittir. Diğer bir deyişle, şirketimizde birden fazla sözleşmenizin olması veya başka emeklilik şirketinde sözleşme(leri)nizin bulunması halinde, devlet katkısı, her ayki toplam katkı payı tahsilatına göre sözleşmeleriniz arasında oransal olarak paylaştırılacaktır. Söz konusu paylaştırma işlemini Emeklilik Gözetim Merkezi (www.egm.org.tr) tarafından yapılacak ve her bir sözleşmeniz için hak ettiğiniz devlet katkısı tutarı sözleşmelerinizin bulunduğu emeklilik şirketi
hesaplarına nakit olarak aktarılacaktır.

Hak kazanılacak Devlet Katkısı tutarı, sözleşmenizin sistemde kalma süresine bağlı olarak belirlenir. Buna göre, 01.01.2013 tarihinden itibaren sisteme yatırılan katkı payları üzerinden elde edilen Devlet Katkısı’na hak ediş süreleri aşağıdaki şekildedir:

a) En az üç yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,

b) En az altı yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,

c) En az on yıl sistemde kalınması durumunda; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına hak kazanılır. Bu sürelerin
hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurarak emekliliğe hak kazanan katılımcılar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle zorunlu olarak ayrılanlar, Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanmış olurlar.

Bunlara ek olarak, 29.05.2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde herhangi bir emeklilik sözleşmenizi birikiminizi alarak sonlandırmanız halinde, 31.12.2014 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı’ndan yararlanma hakkınızı kaybedersiniz.

Bununla birlikte, sizin gibi 01.01.2013 öncesinde sisteme dahil olmuş katılımcılarımız sistemde bulundukları süreyle orantılı olarak Devlet katkısı tutarını daha erken hak etme imkanına sahiptirler. Bu kapsamda, mevcut katılımcılarımızın Devlet Katkısı hak ediş sürecinde, 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirilen toplam süreye ek olarak en az üç yıl sistemde
kalınması durumunda, 1.1.2016 tarihinde bir defaya mahsus olarak,

01.01.2013’e kadar

a) Sistemde üç yıldan fazla, 6 yıldan az bulunulması durumunda 1 yıl,

b) Sistemde altı yıldan fazla, 10 yıldan az bulunulması durumunda 2 yıl,

c) Sistemde on yıldan fazla bulunulması durumunda 3 yıl süre Devlet Katkısı hak ediş sürenize eklenecektir.

 

Reklamlar

Aegon Bireysel Emeklilik’de Atakta

Aegon son dönemde gerek çalışan kapasitesini arttırması gerekse de fon kapasitesi açısında yükselişe geçen şirktlerden biri. Aylık minimum 130 TL ile girebileceğiniz bireysel emeklilik sistemine bence çeşitli kampanyalarını kaçırmadan girin derim.

İletişim için burcusokumus@gmail.com

Geri Dönüş

Uzun bir ara verdim. Ancak sizin sorularınızı yanıtsız bırakmamaya gayret ettim. Şimdi geri dönüyorum. Bireysel emeklilikle ilgili yeni haberleri, Şekerbank ve Aegon emeklilikle ilglli sorularınızı yanıtlayacağım bundan sonra. Şeker bonus kart ve her türlü kredi almak ya da hakkında bilgi edinmek ve Aegon Bireysel emeklilik yaptırmak isterseniz bana mail atmanız yeterli.

Geri dönmek güzel.

BES 2009 Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi sürekli artan fon büyüklüğüyle 10 milyar TL’ye yaklaşırken, sistemden emekli olan katılımcı sayısı ise 2272 kişiye yükseldi. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) geçen günlerde yayımladığı ‘Bireysel Emeklilik Sistemi 2009 Gelişim Raporu’nda yer alan bilgilere göre 2009 sonu itibariyle sistemden emekli olan 1909 katılımcıya toplam 62 milyon 916 bin 978 TL ödendi. Bir başka deyişle sistemden emekli bir katılımcının eline ortalama 33 bin TL’ye yakın bir tutar geçti. Emeklilerin ödedikleri kümülatif katkı payı tutarı ise 46 milyon 544 bin TL oldu.

EGM’nin Gelişim Raporu, emekli olan katılımcılar dışında da BES’te 2009 yılındaki gelişmelere yönelik oldukça yararlı bilgiler içeriyor. BES’te 2009 yılı sonunda toplam 2 milyon 203 bin 886 sözleşmeye ulaşıldı. Bunun 994 bin 184’lük kısmı yani, yüzde 45’i Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilirken Marmara’yı 351 bin 498 sözleşme adediyle Ege Bölgesi izliyor. 2009 sonu itibariyle yürürlükteki sözleşmelerin dağılımına bakıldığında ağırlığı yüzde 77,8 ile bireysel sözleşmeler alıyor. Gruba bağlı bireysel sözleşmelerin payı yüzde 18,6 iken, sistemde işveren katkılı sözleşmeleri gösteren işveren grup emeklilik sertifikalarının payı ise sadece yüzde 3,6 düzeyinde bulunuyor.

BES’te 2009’da tahsil edilen ortalama düzenli katkı payı tutarı ise 147 TL olarak gerçekleşmiş. Ortalama katkı payı tutarında da Türkiye sınırları içinde 154 TL ile Marmara Bölgesi ilk sırada yer alıyor. 2009 yılı verilerine göre BES’te katılımcılar fon grubu olarak en çok ‘kamu borçlanma araçları’nı tercih ediyor. Toplam fon grupları içinde kamu borçlanma araçları yüzde 54,97 ile birinci sırada yer alırken ‘esnek’ fonlar yüzde 19,78 ağırlıkla ikinci, ‘likit’ fonlar ise 12.87 ile 3. sırada yer alıyor.

EGM’nin son açıkladığı 30 Nisan 2010 tarihli verilere göre BES’te katılımcıların toplam fon tutarı 9 milyar 962.7 milyon TL’ye, katılımcı sayısı ise 2 milyon 100 bin 274 kişiye yükseldi. Toplam katkı payı tutarında 7 milyar 845.9 milyon TL’ye, yatırıma yönlenen toplam tutarda ise 7 milyar 594.9 milyon TL’ye ulaşıldı. Sistemde 461 bin 520 katılımcı sayısı ve 2 milyar 166.3 milyon TL fon büyüklüğüne sahip Anadolu Hayat Emeklilik lider durumda bulunuyor.

Kaynak

Hayallerinizi BESleyin

Allianz Bes’e özel yeni bir interaktif  web sitesi açtı. hayalinizibesleyin.

“Allianz’la hayallerinizi BES’leyin” ve “Allianz’la sağlıklı BES’lenme” sloganlarıyla yola çıkan Allianz’ın çok beğendiğim bu sitesinde Bes’le ilgili birebir bilgi alabilir, vergi avantajınızı hesaplayabilir, herhangi bir soruda direkt çözüm hattını arayabilrisiniz.

Sloganlarıyla bence bir hayli başarılı bir çalışma. Ziyaret etmenizde ve bu hizmeti değerlendirmekte fayda var.

Bireysel Emeklilik ile Hayat Sigortası Arasındaki Farklar

hayat sigortası

  • Hayat Sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı varken, Bireysel Emeklilik Sisteminde herhangi bir vefat tazminatı söz konusu değildir.
  • Hayat Sigortasını sigorta şirketleri satar, Bireysel Emeklilik bir sigorta olmadığı için, içerisinde fonları barındıran ve bireyin yönetimine bırakılan bir sistem olduğundan bu sistemin poliçelerinin satışını Bireysel Emeklilik Şirketleri yapar.
  • Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fonları katılımcı seçip değiştirebilirken, Hayat Sigortasında kişiye yardımcı olan uzmanlar tarafından fonlar düzenlenir.
  • Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı bir yılı doldurduktan sonra şirketini değiştirebiliyorken, Hayat besSigortasından böyle bir hakka sahip değil. Sadece sistemden çıkabilirsiniz.
  • Bireysel Emeklilik Sisteminde sisteme dahil olan kişiye katılımcı denirken, hayat sigortasında sigortalı denir.
  • Bireysel Emeklilik Sisteminde vergi avantajının geri dönüşümü katılımcıya %10 iken, Hayat Sigortasında %5’dir.
  • Hala belli şirketlerin planları arasında olan Birikimli Hayat Sigortalarında ödenen katkı paylarının bir kısmı hayat sigortası için, bir kısmı ise birikime ayrılır. Örneğin aylık ödenen 100 tl’nin 70 tl’si birikime giderken, 30 tl’si hayat sigortasına ayrılır. Kişi bu sigortadan emekli olabilri. Emekli olduğunda 70 tl’lik kısımdan emekli olacak, bir vefat söz konusu olmadığından 30 tl’lik tutar şirkete kalacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ise ödenen katkı paylarının %100’ü birikime yönlendirilir. Hayat sigortası ile bireysel emeklilik uzun süre önce ayrılmıştır.
  • Birikimli hayat sigortalarında borç çekme olanağı varken, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde böyle bir olanak yoktur.

Kriz BES ve Sigorta sektörüne yaradı

imagesDünyadaki krizin nedeni hepimizin bildiği gibi mortgage kredileridir. Türkiye’de bu kredinin verilmemesinden kaynaklı olarak krizi en hafif yaralarla atlatacağız. Yine bildiğimiz gibi bankalardaki kredi fazi oranları tavan yapmış durumda. Gerek konut, gerekse ihtiyaç kredileri bundan böyle istihbaratı temiz olan her müşteriye de verilmeyecek.  Üstelik uzun yıl seçenekleri de kalktı. Bu sebeple bankalar artık farklı satış kanallrından kar etmeye başlayacaklar ki, bu krizle beraber toplumumuzda bir taasrruf etme isteği doğdu. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemine bakış daha genişledi. Bu sayede BES son 3 aydır bir önceki yılın rakanmlarına göre ciddi bir yükseliş gösterdi.

Bu konuyla ilgili net bilgileri AvivaSA Genel Müdürü Meral Egemen ve Sabancı Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu’nun Hürriyet’le yaptığı söyleşide bulabilirsiniz.

Tıklayınız